Datum Tip Rada Kandidat, zvanje Naziv Teme Fakultet/Akademija Mentor Akcije
28.11.2019 Završni magistarski rad Maja Suljetović Most Commonly Used Translation Procedures and Issues – Based on Translation... više
Most Commonly Used Translation Procedures and Issues – Based on Translation Theory by Peter Newmark“ ( Najčešće korištene procedure u prevođenju i problemi u procesu prevođenja – prema teoriji Petera Newmarka)
FILOZOFSKI FAKULTET Dr. sci. Mirza Džanić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savr... više
Dr. sci. Mirza Džanić, vanredni profesor izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
28.11.2019 Završni magistarski rad Amer Šabić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta Uspješnost košarkaških ekipa u prostoru standardnih pokazatelja situacijske... više
Uspješnost košarkaških ekipa u prostoru standardnih pokazatelja situacijske efikasnosti na tri različita nivoa takmičenja
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT dr. sci. Edin Užičanin, docent, Uža naučnu oblast „Sportske igre“, Fakultet... više
dr. sci. Edin Užičanin, docent, Uža naučnu oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Pregled
20.11.2019 Doktorska disertacija mr.ph. Jasmina Lukić Istraživanje uticaja glikacije i agregacije na konformacijska stanja modeln... više
Istraživanje uticaja glikacije i agregacije na konformacijska stanja modelnog sistema HSA-biofarmaceutik u in vitro uslovima
FARMACEUTSKI FAKULTET Dr. sci. Aida Smajlović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Biohemija“... više
Dr. sci. Aida Smajlović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Biohemija“, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
19.11.2019 Doktorska disertacija mr.sci. Vanes Tulumović Regionalna (ne)razvijenost u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracije u ... više
Regionalna (ne)razvijenost u Bosni i Hercegovini u kontekstu integracije u Evropsku uniju
EKONOMSKI FAKULTET Dr. sci. Kadrija Hodžić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Ekonomska t... više
Dr. sci. Kadrija Hodžić, redovni profesor za užu naučnu oblast “Ekonomska teorija i politika” Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
19.11.2019 Završni magistarski rad Hanifa Umihanić, bach. oec. Materijalno i nematerijalno nagrađivanje menadžera kao determinanta njihove... više
Materijalno i nematerijalno nagrađivanje menadžera kao determinanta njihove radne uspješnosti
EKONOMSKI FAKULTET Dr.sci. Adisa Delić, redovni profesor, uža naučna oblast „Menadžment i upra... više
Dr.sci. Adisa Delić, redovni profesor, uža naučna oblast „Menadžment i upravljanje”, Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
18.11.2019 Doktorska disertacija mr.ph. Ermina Cilović Kozarević Ispitivanje fenolnih sastojaka i varijabilnosti hemijskog sastava etarskih ... više
Ispitivanje fenolnih sastojaka i varijabilnosti hemijskog sastava etarskih ulja u odabranim biljnim vrstama rodova Inula, Pulicaria i Telekia
FARMACEUTSKI FAKULTET Dr. sci. Zoran Maksimović, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Farmakog... više
Dr. sci. Zoran Maksimović, vanredni profesor za užu naučnu oblast “Farmakognozija“ , Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu
Pregled
18.11.2019 Završni magistarski rad Emina Jukan, bachelor prava Nevaljanost pravnih poslova PRAVNI FAKULTET Dr.sci. Anita Petrović, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Građansko-pra... više
Dr.sci. Anita Petrović, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
15.11.2019 Završni magistarski rad Arnela Javrić, bachelor prava Uloga načela savjesnosti i poštenja u primjeni temeljnih načela zemljišnokn... više
Uloga načela savjesnosti i poštenja u primjeni temeljnih načela zemljišnoknjižnog prava
PRAVNI FAKULTET Dr.sci. Hamid Mutapčić, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Građansko-pra... više
Dr.sci. Hamid Mutapčić, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Građansko-pravna“, Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
14.11.2019 Završni magistarski rad Emina Emić Značaj i položaj predmeta Likovna kultura u našem obrazovnom sistemu FILOZOFSKI FAKULTET Dr. sc. Muhamed Omerović, vanredni profesr izabran za užu naučnu oblast „Pr... više
Dr. sc. Muhamed Omerović, vanredni profesr izabran za užu naučnu oblast „Primijenjene naučne pedagoške discipline“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
14.11.2019 Završni magistarski rad Amela Jašić, bachelor inžinjer prehrambene tehnologije Proaktivan i preventivan pristup u kontroli sadržaja polifosfata i nitrita ... više
Proaktivan i preventivan pristup u kontroli sadržaja polifosfata i nitrita u mesnim proizvodima
TEHNOLOŠKI FAKULTET Dr.sci. Drago Šubarić, redovni profesor, Znanstveno područje: Biotehničke z... više
Dr.sci. Drago Šubarić, redovni profesor, Znanstveno područje: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Prehrambena tehnologija, znanstvena grana Inženjerstvo, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pregled