Datum Tip Rada Kandidat, zvanje Naziv Teme Fakultet/Akademija Mentor Akcije
22.03.2019 Doktorska disertacija mr.sc. Atić dr Nedima Značaj ultrazvučnog skrininga u otkrivanju anomalija urinarnog trakta i bub... više
Značaj ultrazvučnog skrininga u otkrivanju anomalija urinarnog trakta i bubrega u dojenačkoj dobi
MEDICINSKI FAKULTET Dr.sc. Hidajeta Begić, vanr.prof. izabrana za nastavni predmet „Pedijatrija... više
Dr.sc. Hidajeta Begić, vanr.prof. izabrana za nastavni predmet „Pedijatrija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
18.02.2019 Doktorska disertacija Silva Banović, MA Funkcionalne lingvističke komunikacijske sposobnosti osoba s demencijom EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET Dr.sc. Lejla Junuzović-Žunić, vanr.prof. izabrana za užu naučnu oblast „Log... više
Dr.sc. Lejla Junuzović-Žunić, vanr.prof. izabrana za užu naučnu oblast „Logopedija“ na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
15.02.2019 Doktorska disertacija mr.sc. Jasmina Isabegović Redukcija okolinskog opterećenja emisija metana izdvojenog u procesima proi... više
Redukcija okolinskog opterećenja emisija metana izdvojenog u procesima proizvodnje i prerade uglja u FBiH
RUDARSKO GEOLOŠKO GRAĐEVINSKI FAKULTET Dr.sc. Rijad Šišić, vanr.prof. izabran za užu naučnu oblast „Geookolinski i... više
Dr.sc. Rijad Šišić, vanr.prof. izabran za užu naučnu oblast „Geookolinski inženjering“ (ekv. „Geoenergetika, geotermomehanika i geoekologija“) na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
04.02.2019 Doktorska disertacija Damir Bećirović, MA Strategije unaprjeđenja konkurentske sposobnosti rubnih tržišta kapitala EKONOMSKI FAKULTET Dr.sc. Emira Kozarević, van.prof. izabrana za užu naučnu oblast „Finansije ... više
Dr.sc. Emira Kozarević, van.prof. izabrana za užu naučnu oblast „Finansije i finansijska politika“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
01.02.2019 Magistarski rad Mešanović Miralem, doktor medicine Socijalno medicinske karakteristike alkoholizma na području Tuzlanskog kant... više
Socijalno medicinske karakteristike alkoholizma na području Tuzlanskog kantona
MEDICINSKI FAKULTET dr. sc. Izet Pajević, redovni profesor za nastavni predmet “Psihijatrija sa... više
dr. sc. Izet Pajević, redovni profesor za nastavni predmet “Psihijatrija sa medicinskom psihologijom” Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
31.01.2019 Magistarski rad Amin Đulabić, doktor medicine Perinatalni ishod trudnoća nakon medicinski potpomognute oplodnje MEDICINSKI FAKULTET dr. sc. Devleta Balić, redovni profesor za nastavni predmet “Ginerkologioja... više
dr. sc. Devleta Balić, redovni profesor za nastavni predmet “Ginerkologioja i akušerstvo” Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
31.01.2019 Završni magistarski rad Alen Gabeljić Odrastanje u jednoroditeljskoj porodici bez oca kao determinanta razvoja sa... više
Odrastanje u jednoroditeljskoj porodici bez oca kao determinanta razvoja samopoštovanja i stilova privrženosti u razvojnom periodu kasne adolescencije
FILOZOFSKI FAKULTET Dr.sc. Tamara Efendić Spahić, vanr. prof., izabrana za užu naučnu oblast „P... više
Dr.sc. Tamara Efendić Spahić, vanr. prof., izabrana za užu naučnu oblast „Psihologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled
29.01.2019 Završni magistarski rad Nedim Salihbašić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta Bavljenje organizovanim sportskim aktivnostima i nivo pretilosti kod djece ... više
Bavljenje organizovanim sportskim aktivnostima i nivo pretilosti kod djece mlađeg školskog uzrasta
FAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORT Dr.sc. Melika Muratović, docent za užu naučnu oblast „Sportske igre“, Fakul... više
Dr.sc. Melika Muratović, docent za užu naučnu oblast „Sportske igre“, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli
Pregled
28.01.2019 Doktorska disertacija mr.sc. Milenko Tomić, dipl. ing. el. Procjena pouzdanosti kompozitnog elektroenergetskog sistema sa obnovljivim ... više
Procjena pouzdanosti kompozitnog elektroenergetskog sistema sa obnovljivim izvorima energije uključujući uticaj električnih vozila
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE Dr.sc. Tatjana Konjić, van.prof. izabrana za užu naučnu oblast „Elektroener... više
Dr.sc. Tatjana Konjić, van.prof. izabrana za užu naučnu oblast „Elektroenergetske mreže i sistemi“ na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli
Pregled
26.01.2019 Doktorska disertacija mr.sc. Kovačević dr Larisa Utjecaj biometeoroloških promjena i mjesečevih mjena na učestalost i karakt... više
Utjecaj biometeoroloških promjena i mjesečevih mjena na učestalost i karakteristike epileptičkih napada
MEDICINSKI FAKULTET Dr.sc. Mirjana Vidović, vanr.prof. izabrana za nastavni predmet „Neurologij... više
Dr.sc. Mirjana Vidović, vanr.prof. izabrana za nastavni predmet „Neurologija“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Pregled