Datum Tip Rada Kandidat, zvanje Naziv Teme Fakultet/Akademija Mentor Akcije
29.09.2017 Završni magistarski rad Amra Zahirović, diplomirani profesor hemije Istraživanje primjene taloga Bijelog mora u postupku uklanjanja teških meta... više
Istraživanje primjene taloga Bijelog mora u postupku uklanjanja teških metala iz vode hemijskom precipitacijom
TEHNOLOŠKI FAKULTET Dr.sc. Sabina Begić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Hemijska tehnol... više
Dr.sc. Sabina Begić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Hemijska tehnologija“, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli
Pregled
29.09.2017 Završni magistarski rad Melisa Ahmetović, bachelor – inžinjer zaštite okoline Ispitivanje biosorpcije jona teških metala iz vodenih rastvora korištenjem ... više
Ispitivanje biosorpcije jona teških metala iz vodenih rastvora korištenjem ječmene slame kao adsorbensa
TEHNOLOŠKI FAKULTET Dr.sc. Indira Šestan, docent, uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektro... više
Dr.sc. Indira Šestan, docent, uža naučna oblast „Fizikalna hemija i elektrohemija“, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Tuzli
Pregled
29.09.2017 Završni magistarski rad Dragica Omerćehajić, dipl. defektolog tiflolog Vizuelno perceptivne sposobnosti djece oštećenog vida u prostornoj orijenta... više
Vizuelno perceptivne sposobnosti djece oštećenog vida u prostornoj orijentaciji i verbalizaciji prostornih odnosa
EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET Dr. sc. Ševala Tulumović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Oštećenje... više
Dr. sc. Ševala Tulumović, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Oštećenje vida“ (ekvivalent novoj užoj naučnoj oblasti „Specijalna edukacija i rehabilitacija“), Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
29.09.2017 Magistarski rad Amer Šuvalić,bachelor-inžinjer geologije Hidrogeološke karakteristike i potencijalnost pontskih naslaga na području ... više
Hidrogeološke karakteristike i potencijalnost pontskih naslaga na području Općine Doboj Istok
RUDARSKO GEOLOŠKO GRAĐEVINSKI FAKULTET Dr.sc. Ferid Skopljak, vanredni profesor, uža naučna obalst 'Hidrogeologija... više
Dr.sc. Ferid Skopljak, vanredni profesor, uža naučna obalst 'Hidrogeologija i hidrotehnika', RGGF Univerziteta u Tuzli
Pregled
29.09.2017 Završni magistarski rad Larisa Mulaosmanović, profesor matematike i fizike Komparacija klasične i ultrametričke teorije sumabilnosti PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET Dr.sc. Samra Sadiković, docent , Uža naučna oblast „Teorijska matematika“ P... više
Dr.sc. Samra Sadiković, docent , Uža naučna oblast „Teorijska matematika“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
29.09.2017 Završni magistarski rad Sanja Bosankić, profesor matematike Osobitost različitih postupaka rješenja matematičkog zadatka PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET Dr.sc. Sead Rešić, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Metodika nastave ... više
Dr.sc. Sead Rešić, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Metodika nastave matematike“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.
Pregled
29.09.2017 Završni magistarski rad Senada Sofić, profesor matematike Razvijanje matematičkih sposobnosti učenika različitim načinima dokazivanja... više
Razvijanje matematičkih sposobnosti učenika različitim načinima dokazivanja nejednakosti
PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET Dr.sc. Sead Rešić, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Metodika nastave... više
Dr.sc. Sead Rešić, vanredni profesor, Uža naučna oblast „Metodika nastave matematike“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
29.09.2017 Završni magistarski rad Nerim Tuzlak, diplomirani pravnik Seksualna orijentacija usvojitelja i najbolji interes djeteta PRAVNI FAKULTET Dr sc. Boris Krešić, doc., Uža naučna oblast Građansko – pravna Pravni faku... više
Dr sc. Boris Krešić, doc., Uža naučna oblast Građansko – pravna Pravni fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
29.09.2017 Završni magistarski rad Mirza Muhamedbegović, profesor geografije Društvenogeografski aspekt regionalnog razvoja općine Zvornik PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET Dr.sc. Fadila Kudumović-Dostović, docent , Uža naučna oblast „Regionalna ge... više
Dr.sc. Fadila Kudumović-Dostović, docent , Uža naučna oblast „Regionalna geografija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled
28.09.2017 Završni magistarski rad Mira Cvijanović, dipl. defektolog logoped Rječnik i sintaksičko razumijevanje djece sa poremećajima izgovora glasova EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI FAKULTET Dr. sc. Amela Ibrahimagić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedi... više
Dr. sc. Amela Ibrahimagić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Logopedija“, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli
Pregled